CURRICULUM VITAE

 

1. Prenume : LAURA IRINA

2. Nume : POANTĂ

3. Data şi locul naşterii: 10 MARTIE 1971, AGNITA, JUDEŢUL SIBIU

4. Cetăţenie: ROMÂNĂ

5. Stare civilă: CĂSĂTORITĂ

6. Studii:

 

Instituţia

Liceul de Artă Cluj Napoca

UMF Iuliu Haţieganu Cluj Napoca

Perioada: de la (luna, anul)până la (luna, anul)

1985 – 1989

Septembrie 1989 – iunie 1995

Grade sau diplome obţinute

Diploma de bacalaureat

Desenator, decorator, grafica

Diploma de licenţă în medicină generală, promoţia 1995, nr 583/02.10.1995, seria M no 043253

7. Titlul ştiinţific: Doctor în medicină, confirmată prin ordinul nr. 3956 din 25.04.2005

8. Experienţa profesională:

Perioada:

de la (luna, anul)

până la (luna, anul)

ianuarie 1996 – ianuarie 2001

Ianuarie 2001 – octombrie 2002

Octombrie 2002 – martie 2009

Martie 2009

- prezent

Locul:

Cluj Napoca

Policlinica CF Dej

Cluj Napoca

Cluj Napoca

Instituţia:

Spitalul Clinic Judeţean

Spitalul Universitar CF Cluj

UMF Iuliu Haţieganu

UMF Iuliu Haţieganu

Funcţia:

Medic rezident

Medic specialist medicină internă

Asistent universitar

Şef lucrări

Descriere:

Pregătire postuniversitară, confirmată în specialitate prin ordinul 1011 din 2000

Ambulatoriu de specialitate

Activitate didactică şi de cercetare

Activitate didactică şi de cercetare

 

9. Locul de muncă actual şi funcţia: UMF IUILU HAŢIEGANU Cluj Napoca, şef lucrări

10 . Vechime la locul de muncă actual: 11 ani

11. Brevete de invenţii: -

12. Lucrări elaborate şi / sau publicate (vezi mai jos)

13. Membru al asociaţiilor profesionale:

1. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE MEDICINĂ INTERNĂ

2. SOCIETATEA ROMANA DE SEMIOLOGIE

3. AMERICAN SOCIETY OF ECHOCARDIOGRAPHY

4. AMERICAN PSYCHOSOMATIC SOCIETY

5. EUROPEAN ASSOCIATION OF ECHOCARDIOGRAPHY

6. UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMANIA

14. Limbi străine cunoscute: engleză, italiană

15. Alte competenţe: competenţa în ECHOCARDIOGRAFIE GENERALĂ, atestat din sesiunea 24 mai 2007

16. Specializări şi calificări: medic specialist medicină internă 2000, medic primar medicină internă confirmată cu OMS nr. 971/19.09.2005

17. Experienţa acumulată în alte programe naţionale/internaţionale:

 

Programul/Proiectul

Funcţia

Perioada:

Proiect de cercetare de tip CEEX - ET, cod proiect 22/2005, cu titlul Stresul profesional la medici şi riscul cardiovascular. Aspecte clinice şi bioumorale

Director de proiect

Octombrie 2005 – octombrie 2007 (proiect finalizat)

Proiect CNCSIS2006

cod CNCSIS 1422/ 2006

Titlul: Microcirculatia, markeri ai inflamatiei si ai aterogenezei in bolile reumatice cu mecanism imun

Membru în colectivul de cercetare

Octombrie 2006 – octombrie 2007

Proiect de tip MC, cod CNCSIS 28, lucrarea Association between fatty liver disease and carotid atherosclerosis in patients with history of stroke, poster

Director

Octombrie 2007, 7th International Congress on Coronary Artery Disease

Venezia

Proiect de tip MC, cod CNCSIS 38, lucrarea Heart rate variability and Job Content Questionnaire in physicians, poster

Director

Mai 2008, EUROPREVENT Paris

Proiect de tip parteneriate, cod proiect 3760, titlul Studiul unor gene implicate in ateroscleroza in era postgenomica

Membru in colectivul de cercetare

2007/2010

Proiect de tip parteneriate, cod: 1934, titlu: Ateroscleroza si osteoporoza- de la observatia clinica la studiul genetic. evaluarea factorilor de risc comuni, a statusului vitaminei k si a unor gene implicate in etiopatogenteza cele doua boli

Membru in colectivul de cercetare

2008/2011

Proiect de cercetare de tip IDEI, cod CNCSIS 1277

Titlu Evaluarea Neuropatiei Vegetative Digestive si Cardiovasculare la Pacientii cu Diabet Zaharat

Director de proiect

2008/2011

Proiect de cercetare de tip IDEI, cod CNCSIS 1163

Titlu Interrelatia dintre ateroscleroza si osteoporoza- evaluare clinica, imagistica, biologica si genetica (factori comuni de risc) si identificarea noninvaziva a pacientilor la risc

Membru

2008/2011

Proiect de tip MC, cod CNCSIS 75, lucrarea

The relationship between apolipoprotein A-I and B, lipids and Lp(a) in patients with or without coronary heart disease

Membru

EUROPREVENT mai 2008

Proiect de cercetare pentru cadre didactice, UMF, : 27020/47 din 15.11.2011“Contrast-enhanced ultrasound versus B-mode and Doppler ultrasound in assessing cervical lymph nodes/Ecografia cu substanta de contrast versus ecografia in mod B si ecografia Doppler in evaluarea adenopatiilor cervicale”

 

Director de proiect

2011/2013

 

18. Lista lucrărilor publicate sau comunicate

CĂRŢI sau capitole in carti de specialitate

1. ABECEDARUL VIEŢII SEXUALE, Laura Poantă, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 1999.

2. ABECEDARUL SĂNĂTĂŢII, Laura Poantă, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2001.

3. SISTEMUL SIMPATOADRENERGIC, Laura Poantă, Dumitru Zdrenghea, capitol în Actualităţi în Patologia Biochimică a Bolilor Cardiovasculare, sub redacţia Mircea Cucuianu, Dumitru Zdrenghea, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2004.

4. STRESUL PROFESIONAL ŞI RISCUL CARDIOVASCULAR LA MUNCITORII FEROVIARI, Laura Poantă, D. Zdrenghea, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2005.

5. MIC DICŢIONAR ETIMOLOGIC DE TERMENI MEDICALI, Laura Poantă, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj – Napoca, 2005.

6. ELECTROCARDIOGRAFIE CAZURI CLINICE, Csongor Grosz, Laura Poantă, ML Rusu, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006. ISBN

7. SEMIOLOGIE MEDICALĂ ÎN 100 DE IMAGINI, Raluca Pais, Laura Poantă, Simona Rednic, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007.

8. MEDICII ŞI STRESUL OCUPAŢIONAL. Laura Poantă, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007. ISBN 978-973-133-117-1.

9. ASSOCIATION BETWEEN FATTY LIVER DISEASE AND CAROTID ATHEROSCLEROSIS IN PATIENTS WITH HISTORY OF STROKE. Laura Poantă, Adriana Albu, Csongor Grosz. Articol în New Horizons in Coronary Artery Disease; proceedings of the 7th International Congress on Coronary Artery Disease octombrie 2007, Medimond International Proceedings, 169 – 173.

10. ELECTROCARDIOGRAFIE CAZURI CLINICE, ediţia a doua revizuita, Csongor Grosz, Laura Poantă, ML Rusu, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008. ISBN

11. EFECTELE ANTRENAMENTULUI FIZIC DINCOLO DE CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE EFORT.Dumitru Zdrenghea, Laura Poantă, Mihnea Zdrenghea. Capitol în Recuperare şi prevenţie cardiovasculară, Dumitru Zdrenghea, Clusium, Cluj Napoca, 2008. ISBN: carte ce a primit premiul O Fodor al UMF Cluj

12. TERMENI MEDICALI CU NUME PROPRIU. DICŢIONAR DE SEMNE, SIMPTOME ŞI SINDROAME.Laura Poantă, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2008. ISBN:

13. BAZA DE DATE CU ALGORITMI MEDICALI.Ghid de diagnostic şi tratament. (Durerea precordială, sincopa, oboseala cronică, zgomote cardiace anormale, suflurile cardiace) www.med– online.ro

14. ELECTROCARDIOGRAPHY.Clinical Cases, Csongor Grosz, Laura Poantă, ML Rusu, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009.

15. ViaTa sexuală.Dicționar de termeni medicali. Laura Poantă, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009.

16. PSIHOSOMATICA BOLILOR INTESTINALE. DL Dumitrascu, Laura Poanta, in Psihologie Medicala, Ioan Bradu Iamandescu, Editura InfoMedica, 2009.

17. MÂNA (ECOGRAFIA MEMBRULUI SUPERIOR), Daniela Fodor, Laura Poantă, în Ecografie Clinică Musculoscheletală, Daniela Fodor, Ed Medicală, Bucureşti, 2009.

18. TRATAMENTUL (INTESTINUL IRITABIL), în Tulburările Funcţionale Intestinale. Laura Poantă,Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009.

19. ETIOPATOGENEZA ANEMIEI IN INSUFICIENTA CARDIACA CRONICA, Laura Poanta, Petronela Matei, Delia Jeican, Daniel Rusu, înProbleme actuale de patologie internă, sub redacția ML Rusu, DL Dumitrașcu, Editura Medicală Universitară Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca, 2009.

20. Diabetic gastroparesis – diagnostic and treatmentLaura Poanta, DL Dumitrascu. Clujul Medical, vol 83, supliment 2, la workshopul Clinical Pharmacology meets Neurogastroenterology, oct 2010, Cluj-Napoca (BDI).

21. DIABETUL ZAHARAT TIP 2 ȘI HIPOTENSIUNEA ORTOSTATICĂ, GHIDUL PACIENTULUILaura Poantă.Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, noiembrie 2011. 39 de pagini.

22. GASTOPAREZA DIABETICĂ, GHIDUL PACIENTULUI Laura Poantă, DL Dumitașcu.Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, noiembrie 2011. 42 de pagini

23. GASTRIC EMPTYING IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS – OBESE VERSUS NON OBESE PATIENTS Laura Poanta, Dan L Dumitrascu, in volumul Gastrointestinal Involvement In Metabolic Syndrome: Cause or Effect?, proceedings la workshopul cu acelasti titlu. Midoprint, Cluj Napoca, noiembrie 2011.

24. SCENARII CLINICE – CARDIOLOGIELaura Poantă, Csongor Grosz,. Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2012, 151 de pagini, ISBN 978-606-17-0156-8.

25. GASTROINTESTINAL DISORDERS IN THE METABOLIC SYNDROME: FROM EMPIRICAL OBSERVATIONS TO EVIDENCE-BASED MANAGEMENT. Editori: Dan L Dumitrascu, Laura Poanta, Piero Portincasa. Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2013, ISBN 978-606-17-0325-8.

26. STRESUL PROFESIONAL. Laura Poantă, în Medicină Psihosomatică, Facultatea de Medicină, sub red DL Dumitrașcu, Editura Medicală Universitară Iuliu Hațieganu, 2013, Cluj Napoca, p 168-182.

27. STRESUL PROFESIONAL.Laura Poanta, Dumitraşcu DL. În: Veress A, Veress E: De la speranṭe la speranṭe. Editura Status Miercurea Ciuc 2013, 15-20.

Articole

1. L Poantă, D. Zdrenghea, D. Gaiţă Aspecte privind stilul de viaţă la muncitorii feroviari. Comportamente de risc cardiovascular, Revista Română de Cardiologie, vol. XIX, Suplimentul A, 2004.

2. L Poantă, D. Zdrenghea, D. Gaiţă Prevalenţa factorilor de risc cardiovascular la muncitorii feroviari, Revista Română de Cardiologie, vol. XIX, Suplimentul A, 2004.

3. A Albu, I. Parasca, S Talu, L Poantă Ankylosing Spondylitis – a Systemic Disease, Rom J Int Medicine, vol. 4, 2004.

4. Cardiovascular risk factors and risk behaviors in railway workers. Professional stress and cardiovascular risk. Zdrenghea D, Poantă L, Gaita D. Rom J Intern Med. 2005;43(1-2):49-59.

5. L Poantă, Mihaela Sabou, I. Parasca, Svetlana Encica Hamartom mediastinal, Medical UPDATE, vol. II, nr. 6, 2005.

6. L Poantă, D Milaş, I Parasca Stenoză duodenală bulbară complicată, Medical UPDATE, vol. III, nr. 10, 2005.

7. L Poantă, N Rednic Neoplasm de prostată cu debut prin insuficienţă renală acută, Medical UPDATE, vol III, nr. 14, 2005.

8. M.L.Rusu, C.Marutoiu, L.D.Rusu, OF Marutoiu, C Hotoleanu, L Poantă Testing Of Magnesium, Zinc and Copper Blood Levels In Diabetes Mellitus Patients. Acta Universitatis Cibiniensis, Seria F Chemia, 2005, 8, 61-65.

9. L Poantă, D. Zdrenghea, A Albu Psychometric Evaluation of Romanian Version of Job Content Questionnaire in Physicians, Rom J Int Medicine, 2006, 44, 2, 183-199.

10. L Poantă, A Albu, I Parasca Sindromul Crouzon, Medical UPDATE, vol VI, nr. 27, aprilie 2007.

11. L Poantă, A Albu, C Grosz Association Between Fatty Liver Disease And Carotid Atherosclerosis In Patients With History Of Stroke. New Horizons in Coronary Artery Disease; proceedings of the 7th International Congress on Coronary Artery Disease octombrie 2007, Medimond International Proceedings, 169 – 173.

12. L Poantă,A Albu Chronic Hepatitis C with Extrahepatic Manifestations. Romanian Journal of Internal Medicine, 2007, 45, 1, 85-89.

13. A Albu, L Damian, L Poantă, D Fodor, Jeican D Cholesterol crystal embolism – new aspects of an "old" disease. Rom J Int Medicine, 2007;45(3):235-41.

14. D Fodor, L Poantă, D Jeican Hyperhomocysteinemia and Type II Protein S Deficiency - Causesof Multiple Arterial Thrombosis. Timisoara Medical Journal, 2007, vol 57 (1): 43 – 47.

15. D Zdrenghea, L Poanta, D Pop, V Zdrenghea, M Zdrenghea Physical training - beyond increasing exercise capacity. Rom J Int Medicine 2008, 46 (I) 17-27.

16. LD Rusu, L Poantă. Heart Rate Variability Assesement Physiological and Pathological Aspects. Proceedings – TOME III. International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, May 22-25 2008 Cluj Napoca Romania.

17. L Poantã, DL. Dumitraşcu Direcţii de Cercetare Actuale în Medicina Psihosomaticã, Buletinul Asociaţiei Balint, 2008, 10 (37); 1-5.

18. LPoanta, DL Dumitrascu Directii recente de cercetare in medicina psihosomatica. Buletinul Asociaţiei Balint, 2008, 10 (39); 7-11.

19. LPoantă, S Rednic, C Ţiboc, I Nicoară.Variabilitatea frecvenţei cardiace în sclerodermie. Medicina modernă. Revista Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti. Vol XV, (10), 2008, 513-516.

20. Zdrenghea D, Poantă L, Pop D, Zdrenghea V, Zdrenghea M. Physical training--beyond increasing exercise capacity. Rom J Intern Med 2008;46(1):17-27.

21. Fodor D, Poanta L, Rogojan L. Dactylitis and bone lesions at the onset of sarcoidosis: a case report. Pol Arch Med Wewn. 2008 Dec;118(12):774-7.

22. Poantă L, Dumitraşcu DL, Fodor D, Albu A. Atrial Septal Aneurysm and Stroke--A Report of Two CasesRom J Intern Med. 2008; 46 (4):357-60.

23. Poanta L, Dadu R, Tiboc C, Rednic S, Dumitrascu DSystolic and diastolic function in patients with systemic sclerosis. Eur J Intern Med. 2009; 20 (4):378-82. Epub 2008 Nov 29.

24. Poanta L, Dumitrascu DL. Effects of professional stress on the quality of life. Oral presentation la International conference Science and technology in the Context of Sustainable Development, Ploiesti, 6-7 Nov 2008. Publicat in extenso in Buletinul Universității Petrol-Gaze Ploiești, 2008, LX (1B): 93-96.

25. Fodor D, Poanta L, Felea I, Rednic S, Bolosiu H Shoulder impingement syndrome: correlations between clinical tests and ultrasonographic findings. Ortop Traumatol Rehabil. 2009 Mar-Apr;11(2):120-6.

26. Poantă L, Parasca I, Fazakas E, Porojan M, Pais R, Boian L. Paraneoplastic hypertrophic osteoarthropathy: evaluation at 25 years after pneumectomy.Pol Arch Med Wewn. 2009 Sep;119(9):603-6.

27. Poantă L, Porojan M, Clus S, Dumitraşcu DL Cardiovascular autonomic neuropathy in diabetes mellitus.. Rom J Intern Med. 2009;47(4):403-7.

28. Porojan M, Poantă L, Fodor D. Health-related quality of life of diabetic patients. Rom J Intern Med. 2009;47(4):409-13.

29. Pais R, Lupşor M, Poantă L, Silaghi A, Rusu ML, Badea R, Dumitraşcu DLLiver biopsy versus noninvasive methods--fibroscan and fibrotest in the diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease: a review of the literature.. Rom J Intern Med. 2009;47(4):331-40. Review.

30. Albu A, Fodor D, Bidian C, Poanta L. Bronhopneumopatia cronică obstructivă – boală sistemică. Medicina Modernă, 2009; XVI (1): 2-6.

31. M Porojan, L Poanta, A Cerghizan, DL Dumitrascu Quality of life of diabetic patients with coronary heart disease. Clujul Medical2010 vol 83 nr 4, 577-580.

32. M Porojan, Simona Costin, Laura Poanta, Anca Cerghizan, Dana Pop, D L Dumitrascu. Autonomic neuropathy and plasma catecholamine in patients with diabetes mellitus Rom J Int Medicine, 2010, vol 48 no 4.

33. Poanta L, Dumitrascu DLWho should be tested for gastroparesis among diabetic patients. J Gastrointestin Liver Dis. 2010 Jun;19(2):219-20;

34. Poanta LAbordări ale morţii şi mortalităţii în medicina moderna. Revista Romana de Bioetica 2010 8 (1): 45-50.

35. Poantă L, Fodor D, Albu A Left ventricular function in patients with uncomplicated well-controlled diabetes mellitus.. Med Ultrason. 2010 Sep;12 (3):184-7.

36. Fodor D, Albu A, Poantă L, Porojan M. Vitamin K and Vascular Calcifications. Acta Physiol Hung. 2010 Sep; 97(3):256-66.

37. Poantă L, Crăciun A, Dumitraşcu DL Professional stress and inflammatory markers in physicians.. Rom J Intern Med. 2010;48(1):57-63.

38. Poantă L, Albu A, Fodor D Chiari network--case report and brief literature review.. Med Ultrason. 2010 Mar;12 (1):71-2.

39. L Poanta, I Damian, A Albu.Variabilitatea frecvenței cardiace şi toleranţa la efort la pacienţii cu diabet zaharat tip II/Heart rate variability and effort tolerance in patients with type II diabetes mellitus. Palestrica Mileniului III- Civilizaţie şi Sport, 2010 11 (3): 198‒201.

40. L Poanta, A Cerghizan, D Pop Blood pressure pattern and heart rate variability in normotensive patients with type 2 Diabetes Mellitus. Romanian Journal of Internal Medicine, 2010, 48 (4). (indexat Medline/PubMed)

41. L Poantă, M Porojan, A Cerghizan, I Damian, D L Dumitrașcu Heart rate variability and cardiovascular symptoms in patients with diabetes mellitus. Clujul Medical 2010; 83 (4) 636-640.

42. Poanta L, Rusu D, Dumitrascu DL.The correlation between symptoms and spirometry in patients presenting with smoking related symptoms.Proceedings – TOME III. International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, May 28-30 2010 Cluj Napoca Romania.

43. D. Pop, L. Procopciuc, A. Sitar-Taut, G. Bodizs, L. Poanta, D. Zdrenghea. BNP FRAGMENT (8-29) Level and Angiotensin Converting Enzyme Polymorphism in Heart Failure Patients in Relationship with Body Mass Index. Acta Endocrinologica 2011, VII (1): 39-48.

44. Poanta L, Porojan M, Dumitrascu DLHeart rate variability and diastolic dysfunction in patients with type 2 diabetes mellitus.Acta Diabetol 2011; 48 (3): 191-197.

45. Silaghi AC, Poanta L, Valea A, Pais R, Silaghi H Is epicardial adipose tissue, assessed by echocardiography, a reliable method for visceral adipose tissue prediction?. Med Ultrason. 2011 Mar; 13 (1):15-20.

46. PoantaL. Dumitrașcu DL. Diabetic gastroparesis – obese versus non obese pacients. Bulletin of the Transilvania University of Brașov, Series VI Medical Sciences, Vol 4 (53) No 2, 2011.

47. Grosz C, Pais R, Poanta L. Rupture sinus of Valsalva in a patient with dextrocardia. Case report. Med Ultrason. 2011 Dec;13(4):323-5.

48. Poanta LI, Albu A, Fodor D. Association between fatty liver disease and carotid atherosclerosis in patients with uncomplicated type 2 diabetes mellitus. Med Ultrason. 2011 Sep;13(3):215-9.

49. Fodor D, Bondor C, Albu A, Muntean L, Simon SP, Poanta L, Craciun A.Relation between intima-media thickness and bone mineral density in postmenopausal women: a cross-sectional study. Sao Paulo Med J. 2011 May;129(3):139-45.

50. C Grosu, L Poanta, A Albu Ambulatory Blood Pressure Monitoring in Type 2 Diabetes Mellitus. Diabetes, Nutrition and the Heart, 2012, 3: 46-50.

51. Handa R, Poanta L, Rusu D, Albu A. The role of heart rate variability in assessing the evolution of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Rom J Intern Med. 2012 Jan-Mar;50(1):83-8.

52. Porojan M, Poantă L, Dumitraşcu DL.Assessing health related quality of life in diabetic patients. Rom J Intern Med. 2012 Jan-Mar;50(1):27-31.

53. Balaj R, Poanta L, Rednic S. Cardiac involvement in systemic sclerosis. Rom J Intern Med. 2012 Oct-Dec;50(4):269-74

54. Poantă L, Pop S, Cosgarea M, Fodor D. The role of contrast enhanced ultrasound in the assessment of superficial lymph nodes. Rom J Intern Med. 2012 Jul-Sep;50(3):189-93.

55. Albu A, Fodor D, Poantă L, Man M. Markers of systemic involvement in chronic obstructive pulmonary disease. Rom J Intern Med. 2012 Apr-Jun;50(2):129-34.

56. Albu A, Fodor D, Bondor C, Poantă L. Arterial stiffness, carotid atherosclerosis and left ventricular diastolic dysfunction in postmenopausal women. Eur J Intern Med. 2013 Apr;24(3):250-4. doi: 10.1016/j.ejim.2012.11.019. Epub 2012 Dec 28.

57. Fodor D, Badea R, Poanta L, Dumitrascu DL, Buzoianu AD, Mircea PA.The use of ultrasonography in learning clinical examination - a pilot study involving third year medical students. Med Ultrason. 2012 Sep;14(3):177-81.

58. Grad S, Poanta L (coressponding author), Dumitrascu DL, Dragoteanu M; Porojan M. Correlation between symptoms of diabetic gastroparesis and results of gastric scintigraphy Central Eur J Medicine, 2012 7 (1): 20 - 24.

59. Fodor D, Bondor C, Albu A, Popp R, Pop IV, Poanta L. Relationship between VKORC1 single nucleotide polymorphism 1173C>T, bone mineral density & carotid intima-media thickness. Indian J Med Res. 2013 Apr;137(4):734-41.

60. Fodor D, Pascu I, Pop S, Poanta L. The utility of elastography and CEUS for the differentiation between benign and malignant cervical lymphadenopathy. Three cases report.. Med Ultrason. 2013 Mar;15(1):63-6.

61. Simon SP, Fodor D, Muntean L, Poanta L, Cristea P, Rednic S. Bone mineral density, vertebral fractures and body mass index in postmenopausal women with abdominal aortic calcification. Endocr Res. 2014;39(1):1-6.

62. Nat L, Poantă LI. Focal nodular hyperplasia (FNH). Rom J Intern Med. 2014 Jan-Mar;52(1):45-9.

PARTICIPARI CONGRESE: POSTERE; COMUNICARI ORALE; MESE ROTUNDE (selectiv)

1. CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN RAILWAY WORKERS, Laura Poantă, D. Zdrenghea, poster presentation, 5th International Congress on Coronary Artery Disease,Florence, Italy, October 19-22, 2003.

2. ASPECTE PRIVIND STILUL DE VIAŢĂ LA MUNCITORII FEROVIARI. COMPORTAMENTE DE RISC CARDIOVASCULAR, Laura Poantă, D. Zdrenghea, D. Gaiţă, prezentare poster, A XIII-a Conferinţă Naţională de Cardiologie Preventivă şi Recuperare, Poiana Braşov, 28 aprilie-1 mai 2004.

3. CARDIOVASCULAR RISK BEHAVIOURS IN RAILWAY WORKERS, D. Zdrenghea, Laura Poantă, oral presentation, 8th World Congress of Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention, Dublin, 23-26 may 2004.

4. FACTORII DE RISC CARDIOVASCULAR LA PACIENŢII CU DIABET ZAHARAT TIP 2 ŞI NEFROPATIE DIABETICĂ, Adriana Albu, ML Rusu, Delia Jeican, Laura Poantă,prezentare poster, Primul Congres Naţional de Medicină Internă, Târgu Mureş, 15-17 aprilie 2004.

5. CARDIOVASCULAR RISK FACTORS AND RISK BEHAVIORS IN RAILWAY WORKERS, D. Zdrenghea, Laura Poantă, D. Gaiţă, poster presentation, Fourth International Conference on the Work Environment and Cardiovascular Diseases, March 9-11, 2005, Newport Beach, CA, USA.

6. NEFROPATIE ŞI MIOPATIE HIPOKALIEMICĂ SECUNDARE STENOZEI BULBARE DUODENALE, Laura Poantă, D.Milaş, I. Parasca, prezentare orală, Al V-lea Congres Naţional de Medicina Interna cu participare internaţională, Călimăneşti, 21 – 23 aprilie 2005.

7. ANTIINFLAMATOARELE NESTEROIDIENE LA PACIENŢIIHIPERTENSIVI, C. Marinescu, Laura Poantă, ML Rusu, comunicare orală, Al V-lea Congres Naţional de Medicina Interna cu participare internaţională, Călimăneşti, 21 – 23 aprilie 2005.

8. CARACTERISTICI CLINICE, FACTORI DE RISC ŞI TRATAMENT MEDICAL LA PACIENŢII CU ARTERIOPATIE ATEROSCLEROTICĂ, Adriana Albu, M.L. Rusu, Daniela Fodor, Ruxandra Vinereanu, Laura Poantă, prezentare poster, Al V-lea Congres Naţional de Medicina Interna cu participare internaţională, Călimăneşti, 21 – 23 aprilie 2005.

9. INFLUENŢA CONTROLULUI GLICEMIC ASUPRA VARIABILITĂŢII FRECVENŢEI CARDIACE LA DIABETICI, LD Rusu, ML Rusu, D Zdrenghea, Laura Poantă, A. Trebea, prezentare poster, Al V-lea Congres Naţional de Medicina Interna cu participare internaţională, Călimăneşti, 21 – 23 aprilie 2005.

10. ANTIINFLAMATOARELE NESTEROIDIENE LA PACIENŢII VÂRSTNICI CU HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ, C. Marinescu, Laura Poantă, ML Rusu, comunicare orală la Conferinţa Naţională de Geriatrie şi Gerontologie, Cluj Napoca, mai 2005.

11. HAMARTOM MEDIASTINAL, Laura Poantă, Mihaela Sabou, I. Parasca, prezentare poster în cadrul zilelor UMF „Iuliu Haţieganu”, decembrie 2005, Cluj Napoca.

12. TROMBOZA ARTERIALĂ – BOALĂ MULTIFACTORIALĂ. Laura Poantă, Dana Fodor, Delia Jeican, comunicare orală la Al VI-lea Congres Naţional de Medicină Internă cu participare internaţională, 6-8 aprilie 2006, Călimăneşti Căciulata (lucrare premiată cu local I la sesiunea comunicări orale).

13. THE EFFECTS OF JOB STRAIN ON PSYCHOSOMATIC SYMPTOMS AND CARDIOVASCULAR RISK BEHAVIORS IN PHYSICIANS, Laura Poantă, D. Zdrenghea, Dana Pop, D. Rusu, prezentare poster la EUROPREVENT Athens, Greece, 11-13 May 2006. Abstract publicat in European Journal of Cardiac Prevention and Rehabilitation, supplement EuroPrevent Congress, volume 13 supp 1 ISSN 1741-8267 p S45.

14. HEART RATE TURBULENCE IN SYSTEMIC SCLEROSIS – CASE REPORT, Laura Poantă, Mihai Ober, Simona Rednic, prezentare poster la EUROPEAN CONFERENCE ON MYOCARDIAL, PERICARDIAL DISEASE, AND LEFT VENTRICULAR DYSFUNCTION, Belgrad, 6-8 octombrie 2006

15. JOD STRAIN AND CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN PHYSICIANS. Laura Poantă,Mihai Ober, Anca Fărcaş. Prezentare poster la 2ND WORLD CONFERENCE OF STRESS, Budapesta, 23 – 26 august 2007.

16. ASSOCIATION BETWEEN FATTY LIVER DISEASE AND CAROTID ATHEROSCLEROSIS IN PATIENTS WITH HISTORY OF STROKE. Laura Poantă, Adriana Albu, Csongor Grosz. Prezentare poster la 7TH INTERNATIONAL CONGRESS ON CORONARY ARTERY DISEASE VENEZIA, 7 – 10 octombrie 2007.

17. PORPHYRIA CUTANEA TARDA AFTER ONSET OF INTERFERON THERAPY IN VCH – A CASE REPORT. Laura Poantă, Adriana Albu, DL Dumitraşcu. Prezentare poster la European Bridging Meeting in Gastroenterology 2007 and EAGE Postgraduate Course 22-24 Magdeburg, November 2007.

18. ENDOTHELIAL DYSFUNCTION AND ATHEROSCLEROSIS IN SYSTEMIC SCLEROSIS: CORRELATIONS WITH CLINICAL PARAMETERS. I Nicoara, M Nicola, L Damian, I Felea, Laura Poanta, N Rednic, C Damian, D Leucuta, HD Bolosiu, Simona Rednic, poster, abstract publicat inAnn Rheum Dis, 2007, 66 (suppl 11): 611 - EULAR 2007, Barcelona, Spain.

19. ENDOTHELIAL DYSFUNCTION AND CLINICAL CORRELATIONS IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS. I Felea, N Rednic, L Damian, I Nicoara, Laura Poanta, D Pentilescu, D Leucuta, HD Bolosiu, SimonaRednic., Ann Rheum Dis, 2007, 66 (suppl 11): 605 - EULAR 2007, Barcelona, Spain.

20. DISFUCŢIA ENDOTELIALĂ ÎN LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC – CORELAŢII CLINICE. Ioana Felea, N. Rednic, C. Damian, Ileana Nicoară, Laura Poantă, Dana Pentilescu, D. Leucuţa, H.D. Boloşiu, Simona Rednic.Poster Congresul Naţional de Reumatologie, noiembrie 2007, Braşov, abstract publicat in Volumul de rezumate al congresului, p 171.

21. Comuincare orală Migrena. În cadrul simpozionului Cinicii Medicale II cu tema „Actualităţi în managementul durerii”, Noiembrie 2007, Cluj Napoca.

22. Comunicări orale în cadrul zilelor UMF Iuliu Haţieganu Cluj Napoca, 2005, 2006, 2007.

23. MONITORIZAREA HOLTER LA PECIENŢII CU SCLERODERMIE SISTEMICĂ, prezentare orală la masa rotundă Actualităţi în sclerodermie de la Congresul Naţional de Reumatologie, noiembrie 2007, Braşov.

24. ENDOTHELIAL DYSFUNCTION, CLINICAL CORRELATION AND ATORVASTATIN THERAPY IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOUS. Ioana Felea, Nicolae Rednic, Claudiu Damian, Ileana Nicoara, Laura Poanta, Dana Pentilescu, Daniel Leucuta, HD Bolosiu, Simona Rednic. Prezentare orala la MEETING OF YOUNG RHEUMATOLOGISTS ACROSS EUROPE, Marienhof Austria 17 – 20 Ianuarie 2008.

25. ANEMIA ŞI INSUFICIENŢA CARDIACĂ CRONICĂ, Laura Poantă, Delia Jeican, Cristina Ţiboc, Aura Sâmpetrean, Laura Crişan, prezentare orala la Congresul National de Medicina Interna, aprilie 2008, Calimanesti. Rezumat publicat in Medicina Internă, 2008 vol IV (2).

26. HEART RATE VARIABILITY AND JOB CONTENT QUESTIONNAIRE IN PHYSICIANS. Laura Poantă, Lucica Coldea Agoston, Dan Dumitrascu. Prezentare poster la EUROPREVENT 2008, 1 – 3 mai Paris, abstract publicat în European Journal of Cardiac Prevention and Rehabilitation, supplement EuroPrevent Congress mai 2008.

27. CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN PHYSICIANS. GENDER DIFFERENCES, Laura Poanta, Mihai Ober, Anca Farcas. Abstract publicat in Atherosclerosis Supplements, May 2008 (Vol. 9, Issue 1, Page 221).

28. HEART RATE VARIABILITY ASSESSMENT – PHYSIOLOGICAL AND PATHOLOGICAL ASPECTS, DL Rusu, Laura Poantă,D Zdrenghea, C Hoţoleanu, L Agoşton, DL Dumitraşcu, prezentare orală la IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, 2008, 22 – 25 mai Cluj Napoca, Romania. Publicat in extenso in volumul de rezumate al congresului.

29. ATRIAL SEPTAL ANEURYSM - CASE REPORT, Laura Poantă, Daniela Fodor, prezentare orală la EUROSON 2008, 31 mai – 3 iunie Timisoara, Romania, rezumat publicat în Ultraschnall in der medizin, European Journal of Ultrasound. 2008. S1 S84 (29).

30. AUTONOMIC DYSFUNCTION IN SYSTEMIC SCLERODERMA, Laura Poantă, C Ţiboc, LD Rusu, L Coldea Agoşton, S Rednic, DL Dumitraşcu, prezentare poster la The 10th Congress of the Romanian Society of Physiological Sciences, June 5-7, 2008, Cluj Napoca, abstract publicat în Fiziologia – physiology 2008. vol 18, nr 2 (58). ISSN 1223-2076.

31. THE EFFECT OF DEPRESSION ON AUTONOMIC FUNCTION IN HEALTHY PHYSICIANS, Laura Poantă, Cristina Ţiboc, DL Dumitraşcu, prezentare poster la ECPR 2008, 25 – 28 Iunie, Zaragoza, Spania, rezumat publicat în Journal of Psychosomatic Research, vol 64 (6): pp 669, ISSN 0022-3999.

32. ARTERIAL STIFFNESS IN PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE AND HISTORY OF STROKE. Albu A, Laura Poantă, Jeican D. Poster la 6th World Stroke Congress and Xth International Symposium on Thrombolysis and Acute Stroke Therapy. 24-27 September 2008 Vienna. Abstract publicat in International Journal of Stroke. Vol 3 Supplement 1 September 2008 p 278.

33. Poanta L, Hotoleanu C, Dumitrascu DL. Professional stress and inflammatory response in physicians. Poster la 20th World Congress on Psychosomatic Medicine, Turin, Italy, 23-26 Sep 2009. Abstract publicat în Panminerva Medica, 2009, 51 (suppl 3), 89.

34. Poanta L, DL Dumitrascu. Professional stress is gender dependent in medical doctors. Abstract la 67th Annual Scientific Meeting of American Psychosomatic Society, Chicago USA, 4-7 March 2009.

35. Poanta L, Dumitrascu DL. Stresul profesional si raspunsul inflamator la medici. Poster la a IV a Conferință Națională a Societății de Psihosomatică aplicată și Medicină Comportamentală din România, București, 16-17 mai 2009.

36. Poanta L, Damian I, Dumitrascu DL, Diastolic dysfunction and cardiac autonomic neuropathy in diabetes mellitus, poster la 25th Symposium of the Federation of the International Danube Symposia on Diabetes Mellitus, 5th Congress of the Central European Diabetes Associations, Cluj Napoca, 9-11 Sep 2010.

37. Poanta L, Pamfil C, Rednic S. Cardiac involvement in systemic sclerosis – ultrasound evaluation. Poster la 1st Systemic Sclerosis World Congress, abstract publicat în Clinical and Experimental Rheumatology. Florence, Italy, 11-13 Feb 2010

38. Hotoleanu C, Poanta L, Dumitrascu DL, The role of stress in acute venous thrombembolism. Poster la 13th Annual Meeting of the European CL Psychiatry and Psychosomatics and 28th European Conference Psychosomatic Research. Innsbruck, Austria, 30 Jun – 03 Jul 2010.

39. Poanta L, Porojan M, Dumitrascu DL. Heart rate variability and ultrasound parameters in type 2 diabetes mellitus, poster la 7th Metabolic Syndrome, type II Diabetes and Atherosclerosis Congress, Marrakesh, Maroc, 12-16 May 2010.

40. Porojan M, Poanta L, Dumitrascu DL. Quality of life in elderly patients with congestive heart failure. Poster la 13th Annual Scientific Meeting of the European Association for CL Psychiatry and Psychosomatics and 28th European Conference Psychosomatic Research. Innsbruck, Austria, 30 Jun – 03 Jul 2010. abstract publicat in Jurnal of Psychosomatic Research, 2010, 68 (6): 656.

41. Dumitrascu DL, Hotoleanu C, Poanta L, Buzoianu A. Teaching medical communication, the backbone of the biopsychosocial medicine. Restoring a neglected part of medical education in our area. Oral presentation la Wissenschaft und Bildung im Wandel, Belgrade, 28-30 Oct 2010.

42. Poanta L, Porojan M, Dumitrascu DL. Quality of life in diabetes mellitus with cardiovascular symptoms. Poster la IDOF, when science meet healthcare, Athens, Greece, 21-23 Oct 2010. Abstract publicat în Diabetes, Obesity and Metabolism, a journal of pharmacology and therapeutics, p 87

43. Poanta L, Porojan M, Albu A. Cardiac autonomic neuropathy and plasma cathecolamines in patients with diabetes mellitus. Poster la 9th International Congress on Coronary Artery Disease, from prevention to intervention. Venice, Italy, 23-26 oct 2011.

44. Poanta L, Porojan M, Dumitrascu D. Healt related quality of life in diabetic patients. Poster la the 21th World Congress on Psychosomatic Medicine. Seoul, Korea, 25-28 Aug 2011.

45. Albu A, Fodor D, Bondor C, Poanta L. Central arterial pressure, carotid atherosclerosis and left ventricular dyscfunction in post menopausal women. Poster la WFUMB Euroson Ultraschall, Vienna, Austria, 26-29 Aug 2011.

46. Poanta L, Grosu C, Porojan M, Rusu D, Cerghizan A. Blood pressure pattern and heart rate variability in normotensive patients with type 2 disbetes mellitus. Poster la The 38th National Congress of the Roamnian Society of Diabetes, Nutrition and metabolic Diseases, Sibiu, 23-36 May 2012, abstract publicat în Romanian Journal of Diabetes, Nutrition and metabolic Diseases, 2012, 19 (2), 127.

47. Porojan M, Poanta L, Fodor D, Albu A. Correlations between OPG and carotid involvement in type 2 diabetes mellitus. Poster la The 38th National Congress of the Roamnian Society of Diabetes, Nutrition and metabolic Diseases, Sibiu, 23-36 May 2012, abstract publicat în Romanian Journal of Diabetes, Nutrition and metabolic Diseases, 2012, 19 (2), 132.

48. Poanta L, Dumitrascu DL. Quality of life in type 2 diabetes mellitus with cardiovascular symptoms. Oral presentation la 46th Annual Scientific Meeting of the European Society for Clinical Investigation. Budapest, Hungary, 22-24 Martie 2012. abstract publicat în European Journal of Clinical Investigation, 2012, 42 Supp 1, p84.

49. Porojan M, Poanta LI, Dumitrascu DL. Health related quality of life in elderly patients with type 2 diabetes mellitus. Poster la 5th International Congress on Prediabetes and Metabolic Syndrome, Vienna, Austria, aprilie 2013, abstract publicat in Journal of Diabetes, 2013, p 133

50. Marginean T, Poanta L, Dumitrascu DL. Hemoglobinuria paroxistică nocturnă, prezentare orală la Congresul Național de Medicină Internă, Călimănești, aprilie 2014

51. Serban O, Poanta L, Mihailean F, Fodor D. Schwanom tibial, prezentare orală la Congresul Național de Medicină Internă, Călimănești, aprilie 2014

52. Nat L, Poanta l, Dumitrascu DL, Hiperplazia focală nodulară a ficatului, prezentare orală la Congresul Național de Medicină Internă, Călimănești, aprilie 2014

53. Workshop From Physical exam to Echocardiography, coordinator Laura Poanta, Medicalis 2014.

54. Poanta L, Dumitrascu DL. Heart rate variability and professional stress in physicians: gender differences. Oral presentation at the Second Annual Conference of the European Association of Psychosomatic Medicine (EAPM), Sibiu, Iunie 2014

55. Poanta L, Dumitrascu DL. Professional stress and cardiovascular risk. Oral presentation at the Second Annual Conference of the European Association of Psychosomatic Medicine (EAPM), Sibiu, Iunie 2014

Premii acordate drept recunoaştere a rezultatelor activităţii profesionale / ştiinţifice:

1. Premiul I la Congresul Naţional de Medicină Internă Călimăneşti, 6-8 aprilie 2006, cu lucrarea Tromboza arterială – boală multifactorială (comunicare orala)

2. Premiul Octavian Fodor al UMF Iuliu Haţieganu Cluj Napoca 2008, pentru cartea Recuperare şi prevenţie cardiovasculară, Dumitru Zdrenghea, Clusium, Cluj Napoca, 2008. (D Zdrenghea, Laura Poantă, Mihnea Zdrenghea, Capitol: Efectele antrenamentului fizic dincolo de creşterea capacităţii de efort)

Activitate redacţională

1. Peer review pentru European Journal of Internal Medicine

2. Peer review pentru Dove Press.

3. Redactarea prezentării reproducerii de pe coperta JAMA (pictură românească), la primele 4 numere ale editiilor in limba romana.

4. Redactarea şi realizarea, în anii 2007-2009, a catalogului Salonului de Iarnă al Medicilor desfăşurat în cadrul Zilelor UMF Cluj Napoca, Salon aflat din anul 2008 în grija dr. Laura Poantă.

 

Membră a Uniunii Scriitorilor din România (din 2009)

Traducător al mai multor volume apărute în colecţia de carte pentru copii "Bufniţa", categoria literatură (engleză, italiană):

Saki,The Seven Cream Jugs and Other Short Stories / Cele Sapte Boluri pentru Frisca şi Alte Povestiri, Editura: Paralela 45, ISBN: 973-697-400-6, 2005;

Mark Twain, How To Tell A Story / Cum sa Spui o Poveste; Luck / Noroc, Editura: Paralela 45, ISBN: 973-697-384-0, 2005 (3 ediţii);

Oscar Wilde, Poems in Prose / Poeme in Proza; The Model Millionaire / Milionarul Model; The Selfish Giant / Uriasul cel Egoist, Editura: Paralela 45, ISBN: 973-697-300-X, 2004;

Oscar Wlde, The Canterville Ghost/Fantoma din Canterville, Editura: Paralela 45, ISBN: 973-697-095-7, 2004

Wilde Oscar, The Happy Prince / Printul Fericit; The Devoted Friend / Prietenul cel Bun, Editura: Paralela 45, ISBN: 973-697-015-9, 2003;

Edgar Allan Poe, Ms. Found in A Bottle / Manuscris Gasit Intr-o Sticla; The Tell-tale Heart / Inima Povestitoare, Editura: Paralela 45, ISBN: 973-697-014-0, 2003 (două ediţii);

Katherine Mansfield, The Fly / Musca; Bliss / Fericire, Editura: Paralela 45, ISBN: 973-593-802-2, 2003;

Edmondo De Amicis, Lift / Lift, Editura: Paralela 45, ISBN: 973-697-024-8, 1999 (4 ediţii).

Alte traduceri:

Luigi Pirandello, Rău de lună şi alte povestiri,Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009.

David Greig, Ultimul mesaj al cosmonautului către femeia pe care a iubit-o cândva în fosta Uniune Sovietică, piesă de teatru tradusă pentru Teatrul Naţional din Cluj-Napoca, 2010.

Oscar Wilde, Prinţul fericit, integrala povestirilor, Editura Paralela 45, 2015

Expoziţii de pictură şi grafică la Salonul de iarnă al medicilor, la Salonul de primăvară al scriitorilor, la Expoziţia medicilor-plasticieni, Londra, la Turnirul scriitorilor, Sighişoara, Muzeul de Artă, Biblioteca Centrală Universitară, Galeriile revistei Steaua, Galeriile Diverta etc.