Pagina «  1  2  

Descarcă documentul

Mic dictionar etimologic

Micul dicţionar se adresează în primul rând studenţilor medicinişti, dar poate fi util oricui doreşte să întrebuinţeze terminologia de specialitate în cunoştinţă de cauză.

Patologia miocardo-coronariană în boli henetice

Laura Poantă, Dan Dumitraşcu, Nicolae Baltă, Patologia miocardo-coronariană în boli henetice,

Capitol în volumul coordonat de Nicolae Baltă, Repercusiuni miocardice şi coronariene în boli cronice, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017

Descarcă documentul

Scenarii clinice. Cardiologie

«The trouble with doctors is not that they don't know enough, but that they don't see enough» / Problema cu doctorii nu e că nu ştiu destul, ci că nu văd destul. (Sir Dominic John Corrigan)

În zilele noastre, diagnosticul precoce al sindromului coronarian acut se poate face transmiţând înregistrarea pacientului, în sistem wireless, medicului cardiolog pe propriul său PDA, fapt care ameliorează considerabil rata de supravieţuire. Dar, evident, esenţial este ca medicul respectiv să înţeleagă ceea ce vede, fie că este vorba despre un sistem ultramodern de tip PDA, despre o electrocardiogramă într-un serviciu de ambulatoriu, într-o cameră de gardă, în cabinetul medicului de familie sau în al celui de boli profesionale – citirea corectă a unei electrocardiograme poate să facă diferenţa dintre viaţă şi moarte.

Descarcă documentul

Semiologie medicala 100 de scenarii clinice

Scenariile clinice sunt mici tentative de a reproduce în cuvinte şi imagini nenumăratele poveşti pe care ni le spun bolnavii. Înveţi de la ele aşa cum înveţi practicând medicina zi de zi, ascultând istoria unei suferinţe, încercând să-i desluşeşti tâlcul, sperând că vei găsi o încheiere fericită. (Simona Rednic)

Semiologie. Teste, quizuri, grile

Autori: Laura Poantă, Laura Nat

 

Übung macht den Meister – spune un binecunoscut proverb german, şi adevărul acestor cuvinte este confirmat zilnic în activitatea noastră didactică. Medicina se învaţă şi ea cu greu şi cu mult timp sacrificat. Piatra de temelie a practicii medicale este diagnosticul medical. Pentru a-ţi însuşi deprinderi corecte pentru diagnostic, este extrem de importantă exersarea unor scenarii de cazuri, cu şanse mai mari sau mai mici de a fi întâlnite în practica de zi cu zi. Aceste exerciţii practice sunt complementare cursului magistral şi manualului, contribuind la formarea algoritmilor de diagnostic şi la fixarea cunoştinţelor. Iată de ce, cărţi care să-i ajute pe studenţii la medicină şi pe medicii în formare, să le arate cum să acceadă mai repede la diagnostic şi cum să exerseze tehnicile de diagnostic sunt mereu binevenite. Deşi necesare, ele nu sunt multe, pentru că scrierea lor, aparent, este uşoară, dar, în realitate, necesită rigoare, exactitate şi claritate.

Colega noastră Laura Poantă, cu experienţă didactică remarcabilă în domeniul predării semiologiei, împreună cu o discipolă harnică, medicul Laura Nat, s-au încumetat să alcătuiască o adevărată antologie de teste şi exerciţii cu ajutorul cărora se pot antrena viitorii medici şi doctorii tineri.

Păstrând nivelul de informaţie accesibil destinatarilor acestei cărţi, autoarele, cu ajutorul studentei Teodora Adam, care a parcurs toate aceste teste, verificând să nu conţină cumva erori, au elaborat un material didactic de mare valoare. El se constituie în instrument de studiu foarte util şi armonios complementar manualului disciplinei de semiologie.

Suntem convinşi că şi studenţii vor beneficia de această carte, bine scrisă şi clară din punct de vedere stilistic şi grafic.

Felicităm pe autoare pentru reuşită, dar şi editura care lansează în circuitul universitar o lucrare de referinţă, de al cărei impact nu ne îndoim!

Prof. Dan L. Dumitraşcu

Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicale

Descarcă documentul

Stresul profesional si riscul cardiovascular

Stresul psihic poate să apară ca urmare a unei
meserii solicitante, cu menţiunea că un important rol
adjuvant îl au şi factorii psihologici extra-profesionali.
Responsabilitatea crescută, competiţia, relaţiile proaste cu
colegii sau cu superiorii pot duce la apariţia stresului
profesional.

Descarcă documentul

Stresul, boala mileniului 3?

Considerând stresul boala – oarecum emblematicăa– mileniului 3, volumul de față reia parte din concluziile unor cercetări anterioare – asupra muncitorilor feroviari și asupra medicilor – și le adaugă observații legate de alte profesiuni sau domenii de activitate în care stresul, deși cu accepțiuni diferite și efecte specifice, nu poate fi neglijat: IT-iști, scriitori și artiști în general, studenți etc. Discuția se poate purta și la un nivel mai larg – suntem atât de stresați pe cât credem, noi sau alții despre noi, sau am lăsat acest cuvânt să pătrundă în viața noastră, definind aproape orice stare sau conflict personal, unele dintre ele normale, naturale?

Termeni medicali

Readucând în atenţie nume ilustre ale istoriei medicinii, se transmit cunoştinţe şi informaţii utilizabile în practica/viaţa de zi cu zi, dar se (re)activează şi conştiinţa apartenenţei la o comunitate, respectul faţă de eforturile şi realizările înaintaşilor, sentimentul datoriei de a continua şi duce mai departe cercetarea ştiinţifică în folosul umanităţii. Toate acestea înseamnă şi a asigura viitorul prin calea cea mai serioasă şi mai legitimă: aceea a valorificării întregii moşteniri a trecutului. Progresul se asigură prin paşii mai mari ori mai mărunţi ai generaţiilor succesive.

Mic dicţionar etimologic– se adresează în primul rând studenţilor medicinişti, dar poate fi util oricui doreşte să întrebuinţeze terminologia de specialitate în cunoştinţă de cauză.

Laura Poantă

Descarcă documentul

Termeni medicali cu nume propriu

Dicţionarul de faţă îşi propune să combine în modul cel mai util şi mai atrăgător pentru studentul la medicină, dar şi pentru publicul larg, chestiuni de medicină internă şi semiologie, cu aspecte legate de istoria medicinii. Autoarea crede că valabilitatea cunoştinţelor acumulate şi eficienţa lor în durata lungă a istoriei depind şi de cantitatea de tradiţie actualizată de care dispunem.

Readucând în atenţie nume ilustre ale istoriei medicinii (fireşte, fără pretenţia exhaustivităţii), se transmit cunoştinţe şi informaţii utilizabile în practica/viaţa de zi cu zi, dar se (re)activează şi conştiinţa apartenenţei la o comunitate, respectul faţă de eforturile şi realizările înaintaşilor, sentimentul datoriei de a continua şi duce mai departe cercetarea ştiinţifică în folosul umanităţii. Toate acestea înseamnă şi a asigura viitorul prin calea cea mai serioasă şi mai legitimă: aceea a valorificării întregii moşteniri a trecutului.

Progresul se asigură prin paşii mai mari ori mai mărunţi ai generaţiilor succesive.

Descarcă documentul

Viaţa sexuală. Dicţionar de termeni medicali

În 1999, am alcătuit un Abecedar al vieţii sexuale (Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca) în care încercam să răspund – ca specialist în medicină internă, nu ca sexolog – la câteva dintre întrebările „tăcute” ale tinerilor şi mai puţin tinerilor din jurul meu. Deşi tabu-urile privind viaţa sexuală au fost ridicate de mai bine de o jumătate de secol şi omul contemporan a învăţat să-şi respecte şi să-şi îngrijească deopotrivă trupul şi mintea, prejudecăţile inculcate secole în şir sunt încă rezistente şi, în plină epocă a „sexului care vorbeşte”, indivizii tac intimidaţi în legătură cu problemele legate de comportamentul sexual. Şi de impactul acestora asupra calităţii vieţii în general.

Buna primire de care s-a bucurat cartea m-a încurajat să revin cu o ediţie revizuită şi completată a „abecedarului”. Dicţionarul de acum este la curent cu cercetările publicate în ultimul deceniu pe teme de sexologie (vezi Bibliografia selectivă), dar nu intenţionează nicidecum să li se substituie. Medic, dascăl şi om, mă simt suficient de îndreptăţită să-mi spun punctul de vedere într-o chestiune care, nu-i aşa?, mă priveşte.

Pagina «  1  2